DISCO: The Danish National Space Conference

Den 8-10 november var DISCO med til Danish National Space Conference på SDU og den tilhørende ungdomskonference. Her kunne de unge se frem til en dag med mange forskellige workshops fra både rumentusiaster og industriens aktører, hvor de fik lov at prøve kræfter med forskellige dele af rumindustrien. 

DISCO holdet til konference

Hos DISCO holdet blev der afholdt LEGO-bygge konkurrence, hvor eleverne i hold prøvede at samle en LEGO model af den gamle Aarhus satellit Delphini-1 på tid. Der blev også afholdt en lav-dit-eget-satellit-eventyr workshop, hvor holdene skulle designe deres egen satellit mission, og  tages højde for både pris og vægt, hvilket førte til mange kreative løsninger.

Den mobile jordstation blev også vist frem for alle eleverne, og de fik mulighed for selv at styre den, og afprøve hvordan man får den til at følge satellitter hen over himlen helt automatisk, ud fra de samme brugermanualer som vi selv bruger her hos DISCO. Hele ungdomskonferencen blev også afsluttet med stil, da RumSnak podcasten afholdte et live interview med Andreas Mogensen, direkte fra ISS.

Resten af ugen var også fyldt med spændende foredrag fra mange forskellige dele af den danske og europæiske rumindustri. Organisationer som ESA og EUSPA kom og fortalte om deres fremtidige planer og ambitioner for rumindustrien i europa, og der var også præsentationer fra mange forskellige danske rumfarts virksomheder, b.la. Space Inventor, som vi samarbejder med. DISCO’s egen Christoffer Karoff var også med, og holdte fordrag om os. Den Nationale Rumkonference 2023 på Syddansk Universitet sluttede med overrækkelsen af teten fra SDU til AU, som skal afholde konferencen næste år. Aarhus studerende Jacob Bay Thomsen haved dette at sige:

“Det var meget spændende at være med til konferencen, at få lov til at vise ens projekt frem for unge interesserede er altid en god oplevelse, og det er dejligt at høre alle spørgsmålene de har til det man laver. At være med til alle de foredrag og snak der var bagefter med den danske og international rumfartsindustri var også en meget lærerig oplevelse, da det jo er en industri der udvikler sig så hurtigt for tiden”.

For nogle af rum entusiasterne fortsatte det dog ud på aftenen med en ‘uofficielle efterfest’, som bestod af en imponerende workshop afholdt af Zachery Manchester fra The Robotics Institute at Carnegie Mellon. Zachery har mange års erfaring med CubeSats og her snakkede han PyCubed, som er et open source initiativ, der gør det nemmere og billigere for studerende at bygge CubeSats, som bl.a. er blevet brugt til V-R3x og det succesfulde mikrosatellit Kickstarter projekt KickStart

PyCubed gør nemlig at man i stedet for at skulle betale hundredtusindvis af kroner på at samle elektronikken til satellitten og programmere den, selv kan man i stedet for benytte sig af et PyCubed mainboard og software der bevarer funktionaliteten og fylder væsentligt mindre. Denne nye udviklede teknologi var især interessant for os studerende, da den formindskede pris og brugervenlighed giver flere meget mere mulighed for at få praktisk erfaring i satellit-bygning. Dette var også noget som SDU studerende Kristian Kirch især lagde mærke til:

“The PyCubed Experience gav som studerende en fantastisk indsigt i hvordan de studerende på et af verdens førende universiteter tilgår at bygge CubeSats. En billig, open-sourced On-Board Computer med en lav Barrier-to-Entry som tillader alle at deltage i NewSpace innovation.”

Med Zachery var også Isobel Porteus og Jacob Mukobi fra SSI (The Stanford Student Space Initiative) der fremviste og fortalt om deres eget CubeSat projekt, Sapling2, som blev opsendt sammen med DISCO-1. Her fortalte de blandt andet omkring hvilke erfaringer de har haft gjort sig gennem udviklingen af Sapling2, blandt andet hvordan de har bygget deres CubeSat chassis ud af aluminiumsplader. Da deltagerne til workshoppen bestod af alt fra studerende til professorer og rumindustriens repræsentanter blev der glædeligt delt viden og erfaringer ud igennem hele workshops, noget som vi studerende er enormt taknemmeligt for. 

På vegne af DISCO vil vi gerne takke for deres fantastiske indsats. Derudover vil vi også gerne takke vores egen Julian Priest for at gøre workshoppen en mulighed. Skulle man være interesseret i at lære mere om deres projekter, er der linket til hhv. PyCubed og Sapling herunder:

DISCO: RumSnak Festival

Den 7 oktober var DISCO medlemmer fra SDU og AU en tur helt til Villa Kultur i København for at deltage i dette års RumSnak festival, for at fortælle deltagerne om DISCO projektet. Festivalen var målrettet både børn og voksne, og derfor blev der afholdt flere forskellige aktiviteter for alle aldersgrupperne. For de yngre deltagere var der bl.a. en stor satellit tegnekonkurrence, med mange flotte tegninger og fine præmier til vinderne.

De mange flotte tegninger fra satellit tegnekonkurrence

DISCO holdet havde også medbragt vores mobile jordstation, for at deltagerne kunne få et indblik i hvordan man her hos DISCO kommunikerer med vores satellit. Så man kunne derfor få lov til prøve kræfter med at styre antennen, både manuelt og ved at udvælge forskellige satellitter, som vores antenna så automatisk følger når satellitten bevæger sig hen over Danmark. 

DISCO holdet til RumSnak festival sammen med den mobile jordstation

En af medlemmerne som var med, ingeniørstuderende Emil Asbæk Hansen, havde dette at sige om at deltage i festivalen:

“RumSnak Festival formåede at samle en bred vifte af rumentusiaster i alle aldre. Det var utroligt inspirerende at opleve den store interesse som alle vi snakkede med havde for vores projekt. Fra små børn der fik lov til at styre vores jordstation og tegne satellitter, til voksne der var fascinerede af hvor langt rumteknologien har udviklet sig. At vi kunne stå et hold unge mennesker og forklare om vores egen lille satellit på kun 10x10x10 centimeter virkede virkeligt til at imponere de fleste, der måske ikke tænker på satellitter som noget man kan lave på universitetet. Vi blev dog også mødt af en del som allerede kendte til vores projekt, fra vores eksponering i diverse medier, i forbindelse opsendelsen af DISCO-1. Det var dejligt at høre alle de rosende ord om projektet som de havde, og hvordan de glædede sig til at følge videre med i projektet.” 

Vi holdte også en 45 minutters præsentation om DISCO projektet, for et lyttende men også spørgende publikum, hvilket var dejligt når man får lov til at forklare en masse om noget man brænder for. Selv for de små blev projektet relativt konkret med vores 1:1 LEGO og pap-cubesats som de kunne holde og vores jordstation de kunne kontrollere. Desuden havde børnene en masse spændende ideer til design og payload til cubesats i vores tegnekonkurrence, og det er altid dejligt at opleve den slags kreativitet fra børn der ikke lader sig begrænse af hvad der måske er realistisk. Alt i alt en fremragende dag hvor vi kunne få lov til at fortælle en masse om vores kære projekt og snakke med andre rumnørder.”

DISCO-2: Critical Design Review

Den 19. september blev der afholdt Critical Design Review (CDR) for DISCO-2. Dette bringer os et stort skridt tættere på det endelige design af satellitten og selve opsendelsen. Til CDR mødes vi en stor gruppe fra alle dele af DISCO projektet; AU, SDU, ITU, Arctic Research Centre, og Space Inventor, på Aarhus Universitet. For at drøfte alle de fremskridt og problemstillinger der er kommet til, siden vores Preliminary Design Review for et halvt år siden.

Nogle af de fremmødte til Critical Design Review for DISCO-2

En af de grupper der fremlagde deres arbejde var Structure-arbejdsgruppen, som er dem der står for den overordnede struktur af satellitten. Siden sidste gang er den nemlig blevet ombygget, således at den nu består af flere individuelle dele, for at mindske effekten af vibrationer. Strukturen kommer efter planen til at veje omkring 5 kg, og bliver sat sammen med skruer, hvorfra den meste af udstyret kommer til at sidde på bagplanden. Der mangler dog stadig nogle mindre ting, f.eks. vibrationstesten, inden den er helt færdig. Hvilket var nogle af de emner, der blev diskuteret på CDR. 

Til mødet fremlagde Harness-arbejdsgruppen også deres arbejde. Det er bla. Harness-arbejdsgruppen ansvar at finde frem til hvordan ledningsnettet kommer til at være inde i satellitten. Her blev det bla. diskuteret hvordan vi regner med at monterer ledningerne de svært og snævre steder, og hvordan vi undgår at vibrationerne i satellitten kan komme til at gøre skade på dem over tid. 

Vi fik også en opdatering fra Space Inventor på hvornår de regner med at det sidste af DISCO-2 udstyret bliver leveret, og hvornår det skal testes. Vi håber derfor snart at kunne være klar med den endelige System Design Report for DISCO-2.

DISCO-2: Nye medlemmer og kommunikations workshop

Inden de aarhusianske universitetsstuderende tog på sommerferie, blev der d. 26 maj afholdt et rekrutteringsmøde for DISCO-2. Dette viste sig at være en enorm succes, og vi endte med at byde omkring 25 nye medlemmer velkommen til projektet. Derudover er yderligere 11 nye SDU studerende blevet rekrutteret siden semesterstart. Disse elever har fået lov til at varetage forskellige opgaver, heriblandt PR & Outreach, Elektronik, operations og mere, samt vores første økonomi medlem. 

Introduktionsmøde for de nye medlemmer i sommervejr

En af de interessante roller vi har valgt at lave er Team Leader, hvis mission er at holde et overblik over alle grupper, og som bliver varetaget af 21 årige, fysikstuderende Cecilie Strømnes. Faktisk, blev rollen besluttet på baggrund af hendes CV, da hendes interesse for ruminstrumenter og hendes ledererfaring var et perfekt match til programmet. I et interview har Cecilie beskrevet sin rolle i DISCO-2 således:

“Min rolle som team-leder for AU, er at sørge for at alle de individuelle hold kan følge med på deres opgaver, bliver færdige i tide, og at de har nok medlemmer på deres hold. Helt praktisk kommer jeg til at være en del af en masse administrative møder og derudover løbende teammøder med en fra hver af de individuelle grupper.

“Det er også mit job at holde overblik over hvem der er med både fra AU men også SDU og ITU, og sørge for at holde kontakten med de andre universiteter også. Jeg skal have styr på tidsplanen og sikre at vi når alt til deadlinen. Det vil også være mig der skal stå for at rekruttere nye medlemmer, hvis der er behov for det.”

Cecilie valgte nemlig at skrive en ansøgning til DISCO-2, da hun er rigtigt glad for praktiske fysik.

“Hvis jeg skulle beskrive mine interesser med 2 ord, er det fysik/rumvidenskab og biler. Oprindeligt søgte jeg til at blive en del af test og integrationsteamet, i håb om at kunne kombinere min interesse om fysikken bag satellitter, og håndværket i at bygge og modificere noget der ender med at kunne noget fedt- ligesom jeg gør når jeg arbejder på min bil.”

I DISCO programmet er man nemlig ikke fastlåst i en gruppe, og alle kan få lov til at bidrage hvor de har lyst til. Det er bl.a. muligt at vælge at skrive 5-ects valgfags projekter, eller bachelor- og kandidat projekter sammen med DISCO-2. Ultimativt er det også satellitten der skaber spænding for Cecilie når programmet skrider fremad.

“Jeg ser frem til om nogle måneder når alle de nye, inklusiv mig selv, er blevet integreret helt i DISCO-2. Jeg glæder mig til at se udviklingen i alle grupper, og udviklingen i min egen viden til satellitter. Derudover glæder jeg mig helt vildt til at følge med i launch og første kontakt til satellitten efterfølgende.”

Alle de nye grupper og medlemmer er småt begyndt at blive integreret og varetage DISCO-2 relevante opgaver, og organisere sig igennem tidsplan og møder, såsom ved vores Critical Design Review og opstartsmøde. Til opstartsmødet her i starten af semesteret var der bl.a samarbejdet mellem universiteterne og gruppernes struktur på dagsordenen. Mødet var et stort skridt i at integrere de nye medlemmer samt strukturere den kommende tid for programmet. Derudover har vi også haft afholdt fest for vores medlemmer, til fordel for at de nye og gamle medlemmer på tværs af grupperne kan lære hinanden bedre at kende.

Den 26. juni blev der også afholdt en workshop i satellitkommunikation på Aarhus Universitet for medlemmerne fra SDU og AU. Workshop handlede primært om hvordan vi har tænkt os at kommunikere med DISCO-2 satellitten når den er blevet sendt op. I forvejen har vi allerede lært en del af vores arbejde med DISCO-1, så derfor ser vi selvfølgelig på hvordan vi kan forbedre vores kommunikation inden den næste opsendelse. En af de emner der blev diskuteret, var Software-Defined Radio (SDR). SDR er et radiokommunikationssystem, hvor selve signalbehandlingen bliver foretaget i software i stedet for hardware. Dette håber vi vil kunne give os mere flexibilitet når det kommer til vores fremtidige kommunikation med DISCO-2. Dette håber vi at kunne opnå gennem GNU Radio, som er et program der er lavet specifikt til at skrive kode til SDRs. På mødet blev der ikke kun snakket om DISCO-2. Fremtidige missioner for DISCO projektet blev også diskuteret, men det skal i nok komme til at høre mere om på et senere tidspunkt.