Preliminary Design Review

I forbindelse med arbejdet på DISCO-2 blev der afholdt et Preliminary Design Review møde sammen med Space Inventor den. 30. marts 2023. Til mødet blev forskellige problemstillinger drøftet og fordele og ulemper ved forskellige løsninger blev præsenteret. Powerbudget og struktur blev blandt andet drøftet på mødet. DISCO-2 er en 3-U satellit, og der er derfor mere plads på den end DISCO-1. Det sagt er det ’next level Tetris’ at få alle komponenter til at passe ind på den begrænsede plads på en hensigtsmæssig måde. De studerende, der arbejder i Structure gruppen arbejder meget med 3D-print og CAD-modeller på deres computere.